skip to Main Content

Uzależnienie od coacha

Zjawisko to ma miejsce, kiedy Proces Coachingu nadmiernie się przedłuża w taki sposób, że klient dąży do kontaktów z coachem przed każdą ważną decyzją, istotną  zmianą w życiu, kiedy nie jest w Stanie działać samodzielnie. Wtedy, kiedy Coachee nie zbudował wystarczającego poczucia pewności siebie i wiary w swoje możliwości. Raczej wierzy, że sukcesy zawdzięcza procesowi coachingu i samemu coachowi. Prawidłowo przeprowadzony Proces coachingu pozwala klientowi na uzyskanie samodzielności, rozumianej jako wytrenowanie pewnych Umiejętności, nabycie Nawyków i możliwość wpływania na postrzeganie rzeczywistości w taki sposób, że może radzić sobie ze zmianami i realizować Cele już bez wsparcia coachingu.

Jest to zjawisko jednoznacznie negatywne i może być związane z niewłaściwym przeprowadzeniem procesu coachingu. W wyniku działań lub przeoczeń coacha klient nie wzmocnił wystarczająco swojego poczucia własnej Wartości  w danym obszarze, tak aby móc skuteczniej funkcjonować samodzielnie. Oczywiście zjawisko uzależnienia najczęściej jest dużo słabsze niż procesie terapii, jednakże warto aby Coach zwrócił baczna uwagę na zwiększenie świadomości, odpowiedzialności i poczucia własnej Wartości klienta.  Po prawidłowo przeprowadzonym procesie coachingu klient nie ma potrzeby kontaktowania się z coachem. Wyjątkiem są tu sytuacje kiedy relacje zostaną przeniesione na grunt prywatny, lub kiedy klient podejmie decyzję o uczestniczeniu w jeszcze jednym, spójnym i zamkniętym procesie coachingu (z tym samym lub innym coachem).

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top