skip to Main Content

Coach

To osoba posiadająca kwalifikacje i wykonująca zawód coacha. Zarówno w pełnym wymiarze godzin jak i jako uzupełnienie innej profesji.

W tej chwili praktycznie nie istnieją żadne uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu coacha. Weryfikacja przeprowadzana jest przez rynek. Jedni coachowie są zatrudniani częściej inni rzadziej.

Większą popularnością cieszą się coachowie, którzy uzyskali certyfikację w jednej z dużych międzynarodowych organizacji, aczkolwiek ukończenie takiego szkolenia nie przesądza jeszcze o tym, czy coach będzie miał klientów czy tez nie. Potwierdzenie kompetencji przez międzynarodowy certyfikat z jednej strony zwiększa prawdopodobieństwo efektywnej pracy (jest rodzajem gwarancji jakości pracy dla zleceniodawcy), a z drugiej strony, daje większą pewność samemu coachowi w kwestii procesu, posługiwania się narzędziami i kontaktów z klientem.

Na rynku obok coachów certyfikowanych pracują także osoby, które nie skończyły żadnego szkolenia z zakresu coachingu i nie należą do żadnej organizacji. Ich skuteczność pracy może być zbliżona lub czasami nawet lepsza od coachów certyfikowanych (nie decyduje o tym sam certyfikat), tyle że nasuwają się pewne wątpliwości. Po pierwsze czy to co jest oferowane jako coaching jest nim w rzeczywistości. Po drugie jakie podejście reprezentuje taki coach. Po trzecie jakim kodeksem (jeśli w ogóle) etycznym posługuje się taki coach i wreszcie po czwarte, gdzie można składać reklamacje w sytuacji ewentualnych nadużyć.

Stąd wniosek, że w chwili obecnej coachem może nazwać się każdy o ile będzie miał klientów. Jednakże rynek jest systematycznie regulowany, dzięki coraz większej popularności coachingu, a co za tym idzie różnorodności szkół. Tym niemniej podczas wyboru coacha klient powinien się upewnić jakie kwalifikacje będzie miała osoba, któż wspiera go w rozwoju.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top