skip to Main Content

Wartości

Zgodnie z bardzo ogólną definicją jest to, to co dana jednostka pożąda i co jest dla niej ważne.

Stanowią one „drogowskazy” dla człowieka. Każdy ma wartości, choć nie zawsze mamy pełną świadomość co dla nas jest ważne i co kieruje nami w życiu.

W procesie Coachingu niezwykle ważne jest odkrywanie wartości, które kierują zachowaniem klienta. Każdą życiową decyzję i każde działanie związane jest z wartościami, które za nimi stoją, motywują jednostki do ich podjęcia.

Mówiąc o wartościach posługujemy się pewnymi etykietami, czyli prawda, uczciwość czy piękno. Dokładniejsza analiza pozwala wejść w świat wartości Coachee i doprecyzować co to dokładnie dla niego znaczy.

Kolejnym ważnym elementem jest sposób realizacji danej wartości, to znaczy, tego jak Coachee działa aby spełnić daną wartość. Tu możliwości jest bardzo dużo w zależności od konkretnego człowieka i w zależności o definicji danej wartości.

Wartości są źródłem motywacji do działania dlatego warto zwrócić na nie uwagę na etapie formułowania celu w coachingu.

Wartości możemy podzielić na realizowane i deklarowane.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top