skip to Main Content

Cele

Cele są osią całego procesu Coachingu. Wyznacza się je na początku każdego procesu i j każdej sesji. Określając  cele należy pamiętać o zasadach jego formułowania. Tu z pomocą mogą nam przyjść zasady: SMART, POWER i inne.

Cel w coachingu pełni także niezwykle ważną funkcję weryfikacyjną. Nie ma możliwości  zmierzenia efektywności coachingu bez precyzyjnie sformułowanego celu. Nie wiadomo  co mierzyć, mimo, iż efekt może być satysfakcjonujący dla samego klienta, a także Sponsora.

Warto  także odróżnić cel także od marzeń. Cel jest dużo bardziej ukonkretniony, posiada  datę i Kryteria realizacji (po których możemy poznać, że został zrealizowany), czasami plan realizacji itp.

W coachingu Coachee  pracuje na własnych celach (nie narzuca ich coach). Dzięki temu są one dla klienta motywujące i atrakcyjne. Własne cele klienta w Biznes coachingu są często ustalane z działem HR lub/i ze przełożonym. Coach nie podejmuje się pracy nad celami, na które klient nie wyraził zgody. Jest to praktyka zarówno związana z etyką (unikamy manipulacji) jak i skutecznością  (klient ma motywację do dążeniu w kierunku osiągnięć i zmian, kiedy sam wyznacza sobie cele, lub kiedy wyraża zgodę na cele organizacji)

Możemy wyróżnić następujące rodzaje celów:

Ze względu na osobę stronę wyznaczającą:

Cele klienta

Cele Sponsora

Cele coacha

Ze względu na czas:

Cele na sesję

Cele na proces

Cele długookresowe.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top