skip to Main Content

Uznanie

Jest to okazanie klientowi wzmocnienia w takiej formie, żeby nie wywołać efektu uzależnienia od opinii Coacha. Kontrastem jest chwalenie, kiedy to Coach akcentuje swoje emocje, na przykład: Jestem z ciebie dumny, podoba mi się twoja praca itp.

W okazywaniu uznania akcentowany są wysiłek i emocje klienta, na przykład: „Wymagało to od ciebie dużego zaangażowania.” lub „Zwróć uwagę, jak zmieniłeś sposób postrzegania tej sytuacji. Uznanie nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji w postaci elementu oceny (nawet pozytywnej) oraz wywołania efektu oczekiwania klienta na akceptację coacha. Dodatkowo dużym plusem w wykorzystywaniu uznania jest to iż odnosi się ono raczej do poziomu tożsamości, Umiejętności lub  zdolności. To zawsze buduje większą pewność we własne możliwości i poczucie siły.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top