skip to Main Content

Proces coachingu

Większość współczesnych podejść do prowadzenia Coachingu zakłada pewną ilość spotkań rozłożonych w czasie, który jest zależny od metodologii stylu pracy coacha i celów klienta. Zazwyczaj jest to cykl kilku (od 5 do 12) sesji. Całość nazywamy procesem coachingu, czyli rozłożonym w czasie cyklem spotkań coachingowych.  Przeprowadzenie zmian często wymaga pewnej ilości  czasu, ponieważ jest to związane ze zmianą Nawyków, wprowadzeniem pewnych zasad w życie, rozpoczęciem działań itp.

Proces coachingu rozpoczyna się od spotkania wstępnego, zwanego też kontraktowym, na którym ustalane są szczegóły współpracy, zawierany kontrakt komunikacyjny, badane Potrzeby klienta i co chyba najważniejsze doprecyzowane Cele procesowe. Po odpowiedniej ilości spotkań coachingowych (typowych) następuje sesja zamykająca, na której podsumowywane są osiągnięcia klienta i poziom realizacji celów procesowych.

Pojedyncze spotkanie nie gwarantuje najczęściej takich efektów – w postaci zmiany na poziomie postawy, nawyków i przekonań –   jak cykl sesji. Dlatego większość coachów pracuje kontraktując kilku spotkaniowy proces coachingu.

Najczęściej umowy konstruowane są w taki sposób, żeby możliwe było szybsze zakończenie procesu w sytuacji, kiedy klient zrealizuje swoje Cele. Wtedy, albo kontrakt ulega zakończeniu, albo klient rozpoczyna pracę nad kolejnymi celami  ( tak się dzieje w przypadku niektórych umów w Biznes coachingu, kiedy zakontraktowana została ściśle określona  ilość sesji).

Z poziomu budowania relacji, jedna sesja to najczęściej zbyt mało czasu na stworzenie wystarczającej atmosfery zaufania, pozwalającej klientowi na wystarczający poziom o Wartości. Zaufanie buduje się przez pewien czas. Dodatkowo uświadamianie sobie własnego sposobu funkcjonowania, zasobów, schematów myślowych a także obaw i przekonań wymaga pewnego czasu, który może zagwarantować dopiero praca w cyklu sesji, czyli procesie.

Proces coachingu możemy też rozumieć nieco szerzej, czyli jako zespół działań związanych  z rekrutacją coacha. W takiej sytuacji organizowanych jest kilka spotkań. Mogą one wystąpić w różnej kolejności i konfiguracji. Pierwsze, to spotkanie ze Sponsorem. Jest to najczęściej osoba z działu HR lub bezpośredni przełożony klienta. W dalszej kolejności Coach powinien spotkać się z samym Coachee , w celu sprawdzenia poziomu dopasowania i wzajemnej akceptacji. Odbywa się to w taki sposób, że Coachee może porozmawiać z kilkoma coachami w celu wybrania najodpowiedniejszego dla siebie. Ostatnie ze spotkań, po wzajemnej akceptacji z coachee dotyczy ustalenia szczegółów współpracy Umowa, cena itp.) ze Sponsorem.

Niezależenie od rodzaju i ilości spotkań formalnych każdy proces coachingu jest zjawiskiem zindywidualizowanym, czyli dopasowanym do potrzeb klienta i organizacji, a także od stylu pracy samego coacha. Oczywiście w ramach tego co definiujemy jako coaching.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top