skip to Main Content

Umiejętności

Jeden z poziomów zmiany w Coachingu. Umiejętności definiujemy jako zbiór pewnych strategii lub zachowań. Przykładowe umiejętności to delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej, jazda samochodem, radzenie sobie ze stresem.

W coachingu (szczególnie biznesowym) często występuje sytuacja w której klient posiada wymagane na danym Stanowisku wiedze i umiejętności jednak ich nie wykorzystuje. Są to osoby z dużym doświadczeniem i dużą wiedzą, jednak istnieją powody które sprawiają, że ich umiejętności nie są do końca wykorzystywane. Z tego powodu organizacje często szukają coacha, który mógłby dać wsparcie konkretnemu menedżerowi w dokonaniu zmiany polegającej na pełniejszym wykorzystaniu posiadanych umiejętności.

Umiejętności są często rozpatrywane  w kontekście poziomów neurologicznych, jako jeden poziomów funkcjonowania człowieka i jeden poziomów zmiany.

Odpowiedź na pytanie  Jak?  Pozwala na identyfikację poziomu umiejętności.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top