skip to Main Content

Ubezpieczenie OC

Nie ma obligatoryjnego obowiązku zawierania ubezpieczenia, jest to raczej rodzaj zabezpieczenia na wypadek spowodowania niezamierzonej szkody. W Polsce nie było do tej pory (a przynajmniej w środowisku Coachingowym nic na ten temat nie wiadomo) ani jednego przypadku wytoczenia procesu sądowego z powodu nierzetelnego wykonania usługi, błędów w sztuce itp. tym niemniej, warto aby Coach posiadał taką polisę ponieważ Stanowi ona zabezpieczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w obszarze usług niematerialnych. Jest to popularny rodzaj ubezpieczenia w przypadku biur księgowych, firmy doradczych, a także psychoterapeutów.

Na rynku możliwe są różne oferty ubezpieczenia działalności usługowej, natomiast nie ma adresowanej konkretnie dla coachów, dlatego najbardziej odpowiednia jest polisa obejmująca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm prowadzących działalność gospodarczą, a  dostarczających usługi niematerialne.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top