skip to Main Content

Umowa

Rozpoczynając Proces Coachingu  warto sformalizować wszystkie ustalenia. Podpisanie umowy jest w interesie coacha oraz zleceniodawcy. Pisemna umowa jest najczęściej podstawą do wykonania usługi. Co powinna zawierać umowa na przeprowadzenie procesu coachingu:

  1. Czego dotyczy usługa
  2. Ilość sesji, czas trwania pojedynczego spotkania
  3. Orientacyjny czas jej wykonywania
  4. Obowiązki zleceniodawcy
  5. Obowiązki zleceniobiorcy
  6. Klauzulę poufności
  7. Cenę oraz sposób dokonywania płatności

Oczywiście w zależności od wymagań każdej ze stron może ona obejmować więcej punktów. Przykładowo, procedurę odwoływania sesji, miejsce prowadzenia sesji czy też kroki dotyczące rozwiązania umowy.

Pisemny kontrakt na przeprowadzenie coachingu  powinien zostać tak skonstruowany, aby chronić interesy obu stron.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top