skip to Main Content

Mapy mentalne

Jest to metaforyczne określenie sposobu odwzorowywania świata zewnętrznego w ludzkim umyśle. Założenie jest takie, iż człowiek nie jest w Stanie postrzegać wszystkich sygnałów z otoczenia, robi to selektywnie. Docierają tylko te dane, które przedostają się przez tzw. Filtry percepcyjne. Z informacji, które zostaną zarejestrowane, ludzki umysł tworzy odzwierciedlenie świata zewnętrznego, czyli jego mapę mentalną. Jak każda mapa, także ta, zawiera wiele uproszczeń i zniekształceń. Zostają na nią nieświadomie naniesione informacje, które z jakiegoś powodu są istotne w danej chwili dla danej osoby.

Filtrami percepcji są między innymi Wartości, Przekonania, doświadczenia, wykonywany zawód, potrzeby, język czy też percepcja czasu.

Z perspektywy funkcjonowania ludzkiego umysłu, można powiedzieć, że człowiek nie reaguje na samo otoczenie, ale na dane pochodzące z mapy. Innymi słowy, jeżeli danego elementu nie ma na mapie mentalnej, najprawdopodobniej zostanie on niezauważony.

Praca w czasie sesji, szczególnie w Coachingu holistycznym przebiega w znaczniej mierze nad mentalnymi mapami klienta, czyli nad jego percepcją rzeczywistości. Zmiana w postrzeganiu otoczenia generuje inne niż dotychczas reakcje, uruchamia zasoby, a także  przewartościowuje doświadczenia.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top