skip to Main Content

Przekonania

Każdy człowiek posługuje się pewnymi uogólnieniami na temat rzeczywistości, które nazywamy przekonaniami. Jest to niezbędny element porządkowania świata, który nas otacza. Przekonania tworzone są  w sposób nieświadomy poprzez dokonywanie  pewnych generalizacji wynikających z indywidualnej interpretacji świata zewnętrznego. Przekonania działają jak samospełniająca się przepowiednia. Ludzie działają tak, jakby przekonania były prawdą obiektywną.

Doskonałym przykładem demonstrującym działanie przekonań jest efekt placebo. Przypomnijmy – jest to su Stancja obojętna dla organizmu, która jednak pod wpływem pewnej sugestii, oraz wiary w efektywność, powoduje reakcje fizjologiczne, na przykład zdrowienie. Dzieje się tak dlatego, że mamy przekonanie o skuteczności tego „lekarstwa”.

Przekonanie to coś więcej niż sama myśl, ponieważ zawierają także element silnych emocji wpływający na ich trwałe zakorzenienie w sposobie myślenia.

Przekonania, lingwistycznie skonstruowane są w taki sposób, że najczęściej zawierają kwantyfikatory: każdy, zawsze, wszyscy, żaden itp.

Niektóre z przekonań wspierają nas w życiu inne powodują pewne ograniczenia. Są też takie, które dziś postrzegamy jako neutralne, nie związane z istotnymi obszarami życia lub kluczowymi celami.

Przekonania budujemy przez obserwację otoczenia, a także na podstawie doświadczeń. Najtrwalsze przekonania mają wiele odniesień z którymi związane są silne emocje powodujące uczucie przyjemne bądź to cierpienie.

Sesja Coachingowa daje sposobność na identyfikację oraz zmianę przekonań, które klient postrzega jako nieużyteczne, oraz świadome budowanie takich, które będą wspierające.

Pierwszym i nieodzownym krokiem jest identyfikacja przekonań, które mają zostać zmienione, w kolejnym kroku dokonujemy zmiany (brzmi to dość ogólnie ponieważ dużo zależy od narzędzi zmiany, które ma do dyspozycji Coach prowadzący proces). Ostatnim krokiem jest utrwalenie pożądanych przekonań, co najczęściej dzieje się poprzez skonstruowanie odpowiedniego Zadania rozwojowego.

Ograniczające przekonania najczęściej koncentrują się wokół zdań „nie mogę …… „ „to niemożliwe…”, nie da się bo…”. Bardzo często sam klient nie ma świadomości, że to o czym mówi to przekonanie, raczej postrzega to jako fakt, jako rzeczywistość.

Zmiana przekonań pozwala na szybką i skuteczną zmianę zachowań.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top