skip to Main Content

Mentoring a coaching

Jako dwie różne dziedziny wspierania rozwoju posiadają też wiele obszarów wspólnych. Jednym z nich jest  na przykład wiele narzędzi, które mogą być praktycznie tożsame.

Z kolei największymi różnicami są:

Mentor to osoba, która powinna mieć duże doświadczenie, w zakresie profesji jaką para się mentee na którym bazuje pracując ze swoim podopiecznym. Coach może nie mieć takiego doświadczenia (a są także sytuacje, kiedy ono nawet przeszkadza)

Sam proces mentoringu, dotyczy najczęściej działań, zachowań, procedur. Natomiast Coaching, a szczególnie podejście holistyczne koncentruje się także na głębszych poziomach, czyli nieużytecznych Przekonaniach, Wartościach, czy też tożsamości klienta.

Często mamy do czynienia z sytuacją kiedy mentor jest pracownikiem danej firmy (dłużej pracującym  i na wyższym Stanowisku), coach natomiast może nie znać tak dokładnie sytuacji w danej firmie, ponieważ kluczowym dla niego jest rozwój danej osoby.

Duża część  procesów mentoringu koncentruje się na wdrażaniu nowych pracowników do pracy (lub na nowe stanowisko), coaching dotyczy bardzo szerokiego spektrum celów.

W związku ze swoim doświadczeniem mentor może udzielać rad i w pewnym sensie bierze Odpowiedzialność za działania podopiecznego zgodnie z nimi, coach unika radzenia, ponieważ to może wpływać to niekorzystnie na przebieg procesu coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top