skip to Main Content

Manipulacja w coachingu

Już samo zestawienie tych dwóch słów w tytule artykułu jest wysoce niestosowne. Jeżeli zdefiniujemy manipulowanie jako wywieranie wpływu wbrew woli drugiej osoby i w sposób niezgodny z jej Wartościami i potrzebami, to Coaching jako taki, ze swej definicji jest zaprzeczeniem manipulacji we wszelkich jej formach, ponieważ immanentnymi cechami coachingu są, uczciwość, Zaufanie i otwartość.  Manipulowanie w trakcie spotkań z klientem jest wbrew wszystkim kodeksom etycznym jakimi posługują się coachowie.

Gdyby coś takiego rzeczywiście miało miejsce, byłoby to dodatkowo haniebne ponieważ dokonywane w sytuacji, kiedy druga osoba obdarza coacha Zaufaniem i powierza mu, w pewnym sensie, jakaś część swojego życia.

Jeśli taka sytuacja ujrzałaby światło dzienne, manipulujący Coach naraża się na konsekwencje prawne, ostracyzm środowiska, negatywne rekomendacje, a także, co może jest najgorszą konsekwencją może spowodować stopniowe odrzucanie metody jako takiej przez potencjalnych klientów.

Podobnie rzecz ma się z uczeniem technik manipulacji podczas sesji coachingowych. Uczenie, czyli takie prowadzenie klienta, żeby realizując swoje Cele mógł wykorzystywać  nieetyczne sposoby wywierania wpływu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top