skip to Main Content

Zmiana w coachingu

W procesie Coachingu oprócz realizacji zakładanych przez klienta celów, często chodzi także o zaistnienie zmiany. Samo pojęcie zmiany jest dość trudne do uchwycenia i zdefiniowania. Istnieje przecież powiedzenie, że zmianą jest wszystko, czyli z założenia stałość jako taka, nie istnieje. Możemy powiedzieć, na dużym poziomie ogólności, że zmiana to w jakiejś mierze zaplanowany i kontrolowany proces w wyniku którego Stan początkowy jest odmienny docelowego. Lub też, że jest to każda istotna modyfikacja jakiejś części w ramach pewnej wyodrębnionej całości, czyli systemu.

Tak rozumiana zmiana jest praktycznie związana z wychodzeniem ze strefy komfortu, czyli psychologiczną strefę bezpieczeństwa. Na którą składają się między innymi Nawyki, przyzwyczajenia, Przekonania i Strategie , czyli wszystko co znane i co przychodzi z łatwością. Dlatego jej przekroczenie wymaga motywacji, ciekawości, a przede wszystkim odwagi.

W związku z tym, że sedno coachingu dotyczy zmiany, warto nadać temu procesowi pewne Ramy. Oczywiście, jest to tylko jeden z możliwych punktów widzenia, choć względnie uniwersalny, ponieważ jest efektem podejścia wynikającego z praktyki. Najprostszym modelem zmiany, acz użytecznym w procesie coachingu jest model Kurta Lewina (1972).

Pierwszym krokiem, z trzech, jest rozmrożenie (unfreezing). Czas, kiedy klient zaczyna odczuwać, że zmiana jest konieczna. Na tym etapie istotne jest nausznie zasad status quo i wytworzenie motywacji do zmiany.

Dalej przechodzimy do etapu samej zmiany (movement), która w zależności od jej wielkości, złożoności, motywacji klienta, a także użytych narzędzi może trwać różną ilość czasu.

W końcu trzecim krokiem, niezwykle istotnym bo wpływającym na trwałość zmiany jest ponowne zamrożenie (refreezing). Jest to takie wzmocnienie i wsparcie dokonanej zmiany, że staje się ona częścią całego systemu. Ważne, aby Coach mógł tak pokierować tym procesem, aby klient mógł przekształcić nowe zmiany w trwałe Nawyki.

Wszystkie trzy wymienione etapy Stanowią całość i żaden nie może zostać pominięty, choć zarówno czas ich trwania i ilość energii włożonej w ich przejście będzie odmienny w zależności od konkretnego klienta.

Dlaczego zmiana w coachingu jest efektywniejsza od tej przeprowadzonej samodzielnie? Wynika to z faktu, że coach dysponuje użytecznymi narzędziami, daje wsparcie jakiego klient oczekuje i ma możliwość obserwacji całego procesu z zewnątrz z metapozycji, bez emocji, które mogą zaburzać proces percepcji.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top