skip to Main Content

Tożsamość

To wizja samego siebie, czyli sposób  postrzegania siebie z poziomu tego kim dla siebie jestem. Mechanizm tworzenia polega na dokonywaniu uogólnień  w sposobie postrzegania siebie. Klient tworzy mapę tego kim według siebie jest i po pewnym czasie zachowuje się zgodnie ze stworzoną mapą. Czyli najpierw tworzy wizerunek siebie z wyselekcjonowanych elementów, a potem aby zachować Spójność postępuje tak, aby ten wizerunek utrzymać. Bardziej precyzyjnym określeniem tożsamości, która może być definiowana na wiele sposobów w naukach społecznych jest termin koncepcji siebie.

Koncepcja siebie zawiera dodatkowe elementy autodefinicji oprócz tożsamości są to role społeczne czy cechy charakteru lub metafory służące do charakterystyki własnej osoby. Czyli to wszystko co składa się na postrzeganiu i  opis samego siebie.

Jest to także jeden z wyższych/głębszych poziomów neurologicznych, gdzie wprowadzenie zmian powoduje reakcję na innych poziomach.

Koncepcja siebie nie jest czymś stałym (choć w taki sposób jest postrzegana przez jednostkę i jej otoczenie), to ciągły proces opisywania siebie. Zmiany są możliwe, choć najczęściej wymagają dość dużo czasu.  Są oczywiście możliwe natychmiastowe zmiany, ale w takim przypadku powinny być spełnione pewne warunki. Związane najczęściej z dużą wagą nowych informacji i silnymi emocjami lub znaczącymi osiągnięciami. Na przykład zmiana sposobu postrzegania siebie może nastąpić po niekorzystniej diagnozie lekarskiej.

Często korzystamy z kilku koncepcji siebie, na przykład inne w domu a innej w pracy. Czyli w zależności od środowiska i aktualnych potrzeb dominujący staje się inny sposób definiowania siebie, a co idzie w ślad za tym nieco inny sposób myślenia i działania.

Istotną kwestią jest to na ile koncepcja siebie jest zgodna z rzeczywistością w aspekcie kompetencji. Może mieć to wpływ na korz Stanie z własnego potencjału zarówno przez klienta jak i Coacha. Mamy możliwe cztery podstawowe opcje:

Wysokie kompetencje – wysoka pewność siebie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z pełnym wykorzystaniem potencjału.

Wysokie kompetencje – niska pewność siebie. Tu potencjał jest wykorzystywany w niewielkim stopniu.

Niskie kompetencje – wysoka pewność siebie. To sytuacja dość niebezpieczna, ponieważ Coachee może myśleć, że ma większe kompetencje niż są w rzeczywistości. Może to powodować wiele frustracji i generować niepowodzenia.

Niskie kompetencje – niska pewność siebie. W takiej sytuacji klient ma świadomość tego jaki jest poziom jego kompetencji i najprawdopodobniej będzie, o ile podejmie taką decyzję, dążył do ich rozwijania.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top