skip to Main Content

Spójność

Możemy ją określać  na wielu poziomach, w najpopularniejszym znaczeniu chodzi o tożsame komunikaty werbalne, na poziomie komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Spójność w komunikatach klienta najczęściej świadczy o wewnętrznej zgodzie. Zgoda może dotyczyć podjętej decyzji, zaplanowanych działań, dookreślenia celu itd. Wyraźny brak spójności (lub systematycznie pojawiający się w danym obszarze tematycznym) może być informacja dla Coacha, że warto tę kwestię poruszyć w czasie sesji.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top