skip to Main Content

Ton głosu

Zgodnie z wynikami badań  Alberta Mehrabina, który od lat 60- tych zajmował się regułami obowiązujących w komunikacji międzyludzkiej każdy komunikat składa się z trzech warstw:

  • treść wypowiedzi 7%
  • ton głosu 38%
  • komunikacji niewerbalnej 55%

Badania, których główne wyniki w skrócie zostały zaprezentowane powyżej dotyczą najczęściej komunikowania emocji i postaw. Z tego powodu są niezwykle użyteczne w rozmowie Coachingowej. Natomiast ich użyteczność w komunikacji szeroko rozumianej bywa często kwestionowana.

Coach w trakcie spotkania z klientem zwraca uwagę na Spójność komunikatów, w tym na zmiany w tonie głosu Coachee . Jest to ważna informacja wskazująca na zgodność tonu głosu z wypowiadanymi treściami lub jej brak. Z poziomu kierowania procesem może to być istotna wskazówka pomagająca w zadawaniu kolejnych pytań lub wykorz Stania adekwatnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak na przykład Feedback lub Artykulacja.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top