skip to Main Content

Sesja coachingowa

Pojedyncze spotkanie Coacha i klienta odbywające się w celu przeprowadzenia coachingu. Długość sesji jest uzależniona od metodologii w jakiej pracuje coach, potrzeb klienta oraz możliwości jakie mają zarówno klient i coach. Przeciętny czas trwania sesji waha się od jednej do dwóch godzin. Zdarzają się także sesje dłuższe.

Sesja jest jednym z elementów całego cyklu spotkań, które tworzą Proces coachingu. Pomiędzy spotkaniami, gdzie główną aktywnością jest rozmowa (w jej trackie Coach wykorzystuje narzędzia interwencje, ćwiczenia) a pomiędzy sesjami klient wykonuje zadania domowe.

W zależności od podejścia metodologicznego, które z Stanie wykorzystane sesja ma swoją strukturę, czyli kolejność poruszanych tematów. Element stałe to między innymi omówienie zadania domowego, określenie celu, określenie mierników realizacji celu oraz propozycja kolejnego Zadania rozwojowego.

Sesja coachingowa posiada dużą dynamikę, więc jej przebieg może być częściowo nieprzewidywalny. Istota pracy coacha jest podążanie za agendą klienta. Oczywiście są też momenty, kiedy coach prowadzi proponując pewne istotne dla realizacji celu zagadnienia. Jako prowadzenie rozumiemy tu na przykład pytania, które rzucają nowe światło na sprawę, lub interwencje zmieniające znaczenie lub takie w których klient dostrzega nowe możliwości.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top