skip to Main Content

Sesja podsumowująca

Jest to ostatnia sesja z całego cyklu spotkań.

Jej przebieg zależny jest od doświadczeń i praktyki Coacha, a także od tego jakie podejście metodologiczne reprezentuje. Najczęściej jednak, w zależności od długości trwania takiej sesji, mogą wystąpić dwie części takiego spotkania.

Pierwsza część, to kontynuacja procesu zmiany, czyli tradycyjna Sesja coachingowa. A druga, może być związana z stricte wszelkiego rodzaju pod Umowaniami.

Wielu coachów koncentruje się na ostatniej sesji tylko na podsumowaniu całego procesu.

Co powinno zawierać podsumowanie?

Należy  odwołać się do celów określonych na początku całego procesu i poprosić Coachee o informacje w jakim stopniu je zrealizował. Dodatkowo, warto porozmawiać o przebiegu całego procesu,  głównie z perspektywy wrażeń klienta. Niektórzy coachowie proszą także o Feedbacku. Ostatnim elementem jest rozmowa na temat przyszłości, to znaczy na temat długookresowych  planów klienta, sposobach i możliwościach wykorz Stania nowej wiedzy i Umiejętności  w przyszłości.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top