skip to Main Content

Liczba mnoga i zaimki dzierżawcze

Podstawą Coachingu jest umożliwienie klientowi zwiększania własnej odpowiedzialności. Im za więcej rzeczy weźmie Odpowiedzialność, tym na więcej będzie miał wpływ. Mównie w formie my, nasz cel, co osiągnęliśmy pozbawia Coachee możliwości myślenia o sobie w sposób w pełni odpowiedzialny. Jeżeli Coach mówi „jaki cel chcemy osiągnąć na dzisiejszej sesji”? Może to powodować sprzeczne myśli u klienta. Ponieważ znaczy to, że nie jest on sam w Stanie osiągnąć zakładanych wyników tylko potrzebuje kogoś kto zrobi to z nim. Proces coachingu jest ograniczony w czasie i po jego zakończeniu klient zostaje sam ze swoimi Wyzwaniami. Dlatego zadaniem coacha jest spowodowanie aby klient mógł uwierzyć w siebie i stać się na tyle samodzielny na ile to możliwe. Powinien to także akcentować językiem jaki wykorzystuje w czasie spotkań z Coachee .

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top