skip to Main Content

Odpowiedzialność

Jeden z dwóch filarów Coachingu (świadomość i odpowiedzialność), który spopularyzował John Whitmore. Odpowiedzialność Stanowi także meta cel każdego procesu coachingu. Ponieważ zwiększanie odpowiedzialności w swoim życiu prowadzi do powiększenia zakresu wpływu, a to z kolei na możliwości uzyskiwania rezultatów na jakich zależy Coachee .

Nie jest możliwe osiągnięcie rezultatu lub dokonanie zmiany w sytuacji kiedy klient wyznaczy sobie cel który jest poza jego kontrolą, to znaczy za który nie może przejąć odpowiedzialności. Dlatego też, jednym z kryteriów dobrze postawionego celu w coachingu jest odpowiedzialność za jego realizację.

W tej chwili zagadnienia odpowiedzialności i świadomości są obecne w wielu podejściach do coachingu.

W coachingu odpowiedzialność za efekty spotkań bierze na siebie sam klient. Jest to związane z specyfiką pracy coacha, który nie może zrobić więcej niż to na co pozwala sobie klient. Natomiast sam Coach współdzieli odpowiedzialność z klientem za Proces coachingu. Coach wie jak należy prowadzić sesje a klient ma motywacje do zmiany i wie jakie Cele chce zrealizować.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top