skip to Main Content

Zmiana przekonań

W kontekście użyteczności w czasie realizacji celu Przekonania możemy podzielić na wspierające i ograniczające. Ważne jest to, żeby nie traktować żadnego Przekonania jako jednoznacznie należącego do jednej lub drugiej kategorii. Wszystko zależy od celów, jakie stawia sobie klient w czasie procesu Coachingu i uwzględnienia szerszego kontekstu w jakim funkcjonuje. Dopiero wtedy pojawia się możliwość oceny użyteczność danego przekonania jako wspierające albo ograniczające. Oczywiście zmianie w czasie sesji podlegają tylko te z drugiej grupy, szczególnie jeżeli uniemożliwiają lub utrudniają dojście do zakładanego rezultatu sesji bądź też procesu.

Coach nie zmienia przekonań klienta, tworzy raczej środowisko do transformacji i dzięki odpowiednim narzędziom daje możliwość najpierw przyjrzenia się ograniczeniom w sposobie postrzegania rzeczywistości i podjęcia decyzji o zmianie, a w końcu ich zmiany. Każdy Coach ma do dyspozycji kilka technik pozwalających na skuteczną pracę z ograniczającymi przekonaniami. Istotne jednakże, niezależnie od sposobu zmiany, jest uwzględnienie tzw. ekologii zmiany, czyli wszelkich możliwych towarzyszących jej konsekwencji. Wynika to z koncepcji systemowego podejścia do procesu w coachingu.

Warto pamiętać, że jeżeli Proces coachingu zakończy się, a klient nie zmodyfikuje swoich ograniczających przekonań najprawdopodobniej realizacja celu nie będzie możliwa.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top