skip to Main Content

Trójkąt dramatyczny

Koncepcja, której autorem jest Stephen Karpman, a pochodząca z Analizy Transakcyjnej, .

Mechanizm trójkąta dramatycznego polega na płynnym wcielaniu się w trzy role:   prześladowcy i ofiary i ratownika.

Zanim przejdziemy do pokazania użyteczności tej koncepcji w Coachingu, krótka charakterystyka każdej z ról i całego mechanizmu. Najczęściej obserwujemy wchodzenie w role trójkąta dramatycznego w sytuacji rodzin dysfunkcyjnych (ale nie tylko), na przykład rodziny alkoholowej. Mamy wtedy do czynienia z jednym z rodziców, który nadużywa alkoholu i jest postrzegany jako prześladowca. Poprzez swoje zachowanie rani pozostałych członków rodziny, a szczególnie współmałżonka  (zadaje ból i wrogo nastawia). Drugi z rodziców z kolei, wchodzi w rolę ofiary, czyli kogoś, kto czuje się pokrzywdzony, ktoś kto nie ma wpływu na otoczenie i raczej mu się poddaje niż aktywnie działa.  Dopełnieniem trójkąta jest rola wybawcy, czyli osoby, kto udziela wsparcia ofierze. Wybawca to osoba, która  poświęca się dla dobra pokrzywdzonego dając wsparcie, rozwiązania i ochronę.

Cały układ jest dynamiczny i w trójosobowej rodzinie obserwujemy często płynną zamianę ról. Uczestnictwo w schemacie trójkąta dramatycznego wpływa silenie na emocje i poczucie własnej Wartości – różnie w zależności od aktualnie granej roli.

W niektórych sytuacjach coachowie mogą doświadczyć próby wciągania w schemat trójkąta dramatycznego przez jedną ze stron. Najczęściej jest to Coachee , choć możliwe jest to także ze strony Sponsora.

Przykład takiej sytuacji może mieć miejsce kiedy klient w jakiś sposób użala się nad sobą przed coachem, stawiając w roli oprawcy przełożonego, firmę lub współpracownika. Jeżeli Coach odpowie zgodnie z pozycją  ratownika i zacznie odgrywanie takiej roli, wtedy opowiada się po stronie klienta w taki sposób, który uniemożliwia coachowi spojrzenie z zewnątrz. Ważne jest, aby w takiej sytuacji coach nie zatracił chłodnego oglądu sytuacji i mógł spojrzeć z metapozycji (pozycja neutralna). Dzięki temu nie angażuje się emocjonalnie, a poza tym wsparcie jakiego udziela klientowi nie powoduje w konsekwencji bezradności i utraty wiary w siebie.

Dlatego ważne jest, aby coach mógł jak najwcześniej zaobserwować próby wciągnięcia go przez jedną ze stron do trójkąta dramatycznego i odpowiednio zareagować.

Coach poprzez swoje działania powinien dać możliwość klientowi na wyjście z roli ofiary, dzięki czemu klient będzie miał możliwość na uzyskanie dostępu do swoich zasobów i podjecie stosownych działań i decyzji. Natomiast pierwszym krokiem, który to umożliwi jest nie dać się wciągnąć w grę i dać możliwość spojrzenia na sytuacje z innej, bardziej użytecznej perspektywy.

 

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top