skip to Main Content

Cel na proces

Jest to wynik lub opis Stanu jaki klient zamierza osiągnąć pod koniec całego procesu Coachingu. Kryteria jakie powinien spełniać taki rodzaj celu są bardzo zbliżone do celu na sesję, ale może on być bardziej ogólny. Perspektywa czasowa jest określona przez koniec  całego procesu. Średnio (w zależności od metodologii pracy )może to być okres około półroczny (5-9 spotkań w odstępach około 3-4 tygodni). Cel na proces jest jednym z istotniejszych elementów całego coachingu ponieważ pozwala na określenie kierunku pracy z klientem.

Dla klienta jest to azymut wyznaczający miejsce do którego chce dotrzeć, a coachowi ułatwia prowadzenie procesu (zadawanie pytań, interwencje, wybór oraz stosowanie odpowiednich narzędzi) w sposób ukierunkowany. Prowadzenie procesu coachingu bez zdefiniowanego celu może okazać się mało efektywne, ponieważ nawet jeśli klient dokona w swoim życiu zmian, to nie będzie miał ich do czego donieść, po drugie wiele zmian następuje w sposób płynny i czasami może się zdarzyć, że klient nie odczuwa zmiany ponieważ została rozłożona na wielomiesięczny okres czasu. Wtedy trudno będzie zauważyć fakt, że zmiana zaistniała.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top