skip to Main Content

Cel na sesję

Jest to wynik lub opis Stanu jaki klient chce osiągnąć pod koniec sesji. Taki cel spełnia wszystkie Kryteria celu Coachignowego i ma zostać osiągnięty przez klienta pod koniec sesji. Jest to jedno z kryteriów po których można poznać Efektywność sesji, ale nie jedyne. Często sesja w której nie został doprecyzowany cel zamienia się w pogawędkę, lub Coach realizuje własny cel, albo Cel domyślny .

Precyzowanie celu na sesję jest elementem, który wymaga od coacha wiele uwagi i pewnego poziomu zaawansowania narzędziowego. Ważne jest, aby cel na sesję był zbieżny z Celem na proces i celami długookresowymi (choć w wyjątkowych przypadkach istnieją odstępstwa od tej reguły), to znaczy, żeby realizacja celu na sesję przybliżała klienta do celów  w dłużej perspektywie czasowej .

W coachingu unikamy ustalania celów na kolejne sesje na początku procesu, choć wielu coachów może mieć taką pokusę. Wynika to z tego, że ani coach ani klient nie są w stanie przewidzieć tempa zmian klienta. W związku z tym, cel zaplanowany na sesję piątą (gdyby ktoś wcześniej go ustalił) może być nieaktualny (zrealizowany) dużo wcześniej. Takie planowanie, chociażby z  tego powodu nie mam sensu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top