skip to Main Content

Kryteria

Są to wszelkiego rodzaju wskaźniki pozwalające na rozpoznanie lub ocenę  przedmiotu analizy. W wielu przypadkach klient (a czasami sam Coach) nie nazywa konkretnych kryteriów lub są one nieświadome. W konsekwencji najczęściej uniemożliwia to rzetelną ocenę. Kryteria mogą dotyczyć wielu obszarów:

  1. Realizacji celu
  2. Poziomu zmiany
  3. Skuteczności sesji
  4. Definiowania siebie
  5. Osiągania konkretnego Stanu emocjonalnego
  6. I inne

Jeżeli na przykład Coachee utrzymuje, że uważa siebie za nieskutecznego menedżera. To aby mógł dokonać jakichkolwiek zmian, potrzebuje w pierwszej kolejności uświadomić sobie czy jest to tylko rodzaj opinii, czy też rzeczywistość potwierdzana na co dzień faktami. W tym celu warto aby Coach pomógł  klientowi  w doprecyzowaniu kryteriów i na ich podstawie samoocenę własnych kompetencji menedżerskich. Dzięki temu, stworzona zostanie możliwość weryfikacji czy jest to wyłączanie sposób myślenia czy też rzeczywistość, lub określenie konkretnych obszarów do zmiany, które po właściwym sformułowaniu mogą stać się kolejnymi celami coachingowym klienta.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top