REKOMENDOWANE PRZEZizba couchingu

Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiegopedagogika
polski english

Biznes coaching

Rodzaj Coachingu prowadzony pod kątem zwiększenia osiągnięć zawodowych. Najczęściej poruszane tematy i stawiane Cele dotyczą doskonalenia kompetencji zawodowych. Może się zdarzyć, że klient w biznes coachingu chce pracować nad swoim życiem prywatnym, ale dzieje się tak najczęściej w powiązaniu z życiem zawodowym. Co znaczy, że odkrycia z obszaru osobistego przenoszone są na grunt zawodowy.

W coachingu biznesowym czynnie uczestniczy dział HR i często przełożony klienta. Dział HR pełni głównie rolę organizatora całego procesu, czyli wyszukuje oferty na rynku, kontaktuje wybranego coacha z przełożonym, aby doprecyzować i omówić Cele procesowe i dba o sprawy formalne (umowy, faktury, a czasami terminy).

Coaching biznesowy daje możliwość realizowania celów rozwojowych jakie organizacja stawia przed swoim pracownikiem i oczekuje od coacha, że z Staną one zrealizowane (przez Coachee ). Dlatego warto zadbać o uszczegółowienie i urealnienie celów dla klienta, tak aby istniała możliwość ich późniejszej weryfikacji. Ważne jest także, aby klient wyraził zgodę i miał wysoką motywację do wprowadzenia  zmian jakich oczekuje od niego zatrudniająca go firma.

  • Tagi:

« Wszystkie hasła

Copyrights Rafał Nykiel Kontakt ENCYKLOPEDIA COACHINGU redakcja@encyklopediacoachingu.pl 502 43 83 94
facebook