skip to Main Content

BHP pracy coacha

Bezpieczeństwo i higiena pracy Coacha jest to zbiór zasad, których przestrzeganie pozwoli na uniknięcie wielu zagrożeń, które może nieść ze sobą ta profesja.

Najważniejszym zagadnieniem w tym kontekście wydaje się być pytanie Skąd może wynikać zagrożenie i jak Coach może się zabezpieczyć.

Zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli uniknąć wszystkim, a w szczególności rozpoczynającym swoją drogę zawodową coachom wielu niepowodzeń i rozczarowań. Przestrzeganie zasad BHP pozytywnie wpływa na wszystkie elementy systemu coachigowego, na klienta i jego coacha, Sponsora, a także na całe otoczenie biznesowe.

Główne aspekty bezpieczeństwa pracy i Zachowania higieny w pracy coacha to:

  1. 1. Precyzyjny Kontrakt ze Sponsorem.

Zawarcie precyzyjnego kontraktu ze sponsorem znacząco wpływa na ochronę przed nieporozumieniami komunikacyjnymi, a także zarzutami o np. brak efektywności czy nieskuteczność pracy coacha.

  1. 2. Precyzyjny kontrakt z klientem

Uzgodnienie jasnego i rzeczowego kontraktu z klientem ułatwia współprace w kontekście jednoznacznych oczekiwań co do stylu pracy coacha.

  1. 3. Doprecyzowanie wyników procesu dla klienta

Doprecyzowanie celów/wyników całego procesu z każdą ze stron systemu, czyli organizacją (działem HR i przełożonym Coachee ), jak i osobą biorącą udział w procesie coachingu pozwala na łatwiejsze kierowanie procesem dzięki zadawanym pytaniom, interwencjom i stosowanym narzędziom.

  1. 4. Doprecyzowanie mierników realizacji celów

Doprecyzowanie mierników realizacji celów pozwala w perspektywie całego procesu na skuteczną weryfikację efektów osiągniętych przez klienta oraz skuteczności pracy samego coacha.

  1. 5. Zachowani poufności

Poufności należy do podstawowych reguł w pracy coacha. Dotyczy zarówno rozmów jak i pisania różnego rodzaju pod Umowań i raportów. Daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na otwartość klientowi a dla coacha zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnych rekomendacji na Przyszłość.

  1. 6. Dobre Relacje interpersonalne

Jeśli okazuje się, że relacje z klientem zostają zaburzone (przez nieostrożność , zbyt mocną interwencję lub chybione pytanie) należy otwarcie porozmawiać z klientem, aby wyczyścić relacje na przyszłość.

  1. 7. Stan emocjonalny coacha

Coach powinien zadbać o swój Stan przed sesją i w jej trakcie. Odciąć się od Problem ów życia codziennego i wejść w Stan o Wartości i nieoceniania, tak aby ułatwić sobie prace na sesji poprzez pełną koncentrację na kliencie i jego sprawach.

  1. 8. Nadmierna empatia (rozumiana tu jako syntonia)

Nadmierna empatia może przeszkadzać. Kiedy zbyt mocno współodczuwamy, wtedy zbyt mocno koncentrujemy się na własnym emocjonalnym stanie zatracając możliwość neutralnego spojrzenia z zewnątrz. Przeniknięci silnymi emocjami, np. współczuciem tracimy zdolność profesjonalnego wspierania.

  1. 9. Spojrzenie z metapozycji

Zgodnie z koncepcją trójkąta dramatycznego Karpmana warto zachować neutralność w czasie procesu coachingu zarówno na etapie rozmów ze sponsorem jak i prowadzenia już samych sesji. Wchodzenie w którąś z ról najczęściej ratownika może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Coach nie gra w tego rodzaju gry. W czasie sesji jest w  metapozycji, patrząc na sytuację z zewnątrz.

10.Dbałość o wybór właściwego otocznie

Miejsce do prowadzenia sesji powinno być  przyjazne i bezpieczne i neutralne, czyli, nie budzić nieprzyjemnych skojarzeń i nie uruchamiać naturalnych ról zawodowych, np. rolo menedżera. Idealnie jest spotykać się poza miejscem pracy naszego klienta.

11.Przestrzeganie kodeksu etycznego

Jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ pozwala na zachowanie czystych i przewidywalnych reguł pracy. Coachowie, którzy nie należą do międzynarodowych organizacji mogą stosować kodeks etyczny Izby Coachingu.

12.Ubezpieczanie działalności.

Warto rozważyć możliwość ubezpieczania swojej działalności jako coach. Na rynku możliwe są różne oferty ubezpieczenia działalności usługowej, natomiast nie ma adresowanej konkretnie do coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top