skip to Main Content

Praca z obawami

Obawy to dość często występujący w  Coachingu (obok przekonań ograniczających) rodzaj przeszkód w osiągnięciu celów, a nawet w rozpoczęciu jakichkolwiek działań. Dodatkowo, jest to Stan, który zdecydowanie zmniejsza  komfort życia, dlatego wielu klientów decyduje się na pracę z tymi objawami.

W coachingu jako obawy definiujemy Stan niepokoju związany z przyszłością, czyli prognozowanie, że sprawy mogą przybrać dużo gorszy obrót niż planowany. Najczęściej jest to związane  z działaniami jakie klient zamierza podjąć, lub też zaniechać,  a z powodu obaw nie jest w stanie tego zrobić. Odwołując się do nomenklatury psychologicznej jest to rodzaj lęku domniemanego, czyli nie związanego z realnym zagrożeniem.  Zaburzenia lękowe, takie jak fobia, zespół paniki czy zespół lęku uogólnionego, są domeną pracy w psychoterapii i leczeniu psychiatrycznym.

W coachingu pracujemy z obawami najczęściej poprzez mechanizmy racjonalizowania. Dzięki uświadomieniu sobie braku realnego zagrożenia, lub też nikłego prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz uzyskania większego wpływu na swoje działania, a poprzez to na otoczenie klienci  odczuwają na tyle silną ulgę w występowaniu obaw, że najczęściej decydują się na podjęcie aktywności w celu realizacji wcześniejszych zamierzeń. A co najważniejsze owe działania wykonywane są z większą wiarą w sukces, bez sabotowania wyników.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top