skip to Main Content

Presupozycje

Są to zdania oparte na pewnych założeniach, które czynimy rozmawiając z drugim człowiekiem. Założenia te zazwyczaj nie są dostrzegane przez drugą osobą, czyli traktuje je ona jako rzecz oczywistą ponieważ umysł rozmówcy na świadomym poziomie nie zauważa tych treści, które zostały założone, bowiem przedmiotem jego koncentracji jest wyłącznie to, co w rzeczywistości zostało powiedziane.

Przykład:  „Ten samochód jest bardzo mały”

Co w takim razie musi być prawdą, żeby to zdanie mogło być wypowiedziane, jakie są wstępne (ukryte) założenia?

  1. Istnieje jakiś samochód.
  2. Istnieją także inne samochody.
  3. Umiem odróżnić samochód od innych przedmiotów/pojazdów.
  4. Istnieją rożne wielkości samochodów.
  5. Mam pewne Kryteria, co jest małe, a co duże.
  6. Samochody mogą być małe i bardzo małe.
  7. Itp.

Warto, aby Coach miał dużą świadomość lingwistyczną, czyli posługiwał się językiem jako narzędziem w czasie sesji dostrzegał to, jakie efekty wywołują pytania. Generalna zasada jest taka iż presupozycje w pytaniach powinny być wzmacniające dla Coachee (zakładające poczucie wpływu, posiadanie zasobów, istnienie nowych możliwości itp.)

Przykład pytania ze wzmacniającą presupozycją: Jakie masz w tej sytuacji możliwości działania?

Przykład pytania z osłabiającą presupozycją: Czy masz jakiekolwiek wpływ na ta sytuację?

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top