skip to Main Content

Panorama Społeczna

Jest model pracy, możliwy do wykorz Stania w Coachingu. Narzędzie zostało  stworzone w latach 90- tych przez Lucasa Derksa na bazie koncepcji NLP.

Panorama społeczna daje możliwość wglądu w nieświadome reguły  obrazowania otocznia przez klienta, oraz dostarcza technik zmiany, dzięki którym zmienia się stosunek do samego siebie  oraz otoczenia. W konsekwencji, Coachee uzyskuje możliwość większego wpływu na swoje życie, szczególnie w kontekście budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.

Mechanizm, na którym opiera się model Pan Ramy Społecznej związany jest z odkrywaniem zasad według których porządkujemy na swojej wewnętrznej mapie mentalnej nasze otoczenie. Pierwszy krok polega na odkryciu sposobu odzwierciedlania innych osób. W dalszej kolejności można zając się ich modyfikowaniem. Dzięki zmianom na poziomie treści, czyli na przykład zmniejszaniu czy zmianie lokalizacji reprezentacji konkretnej osoby zmienia się stosunek do niej (co może wpłynąć na poprawę relacji, zmniejszenie stresu w kontaktach bezpośrednich) itp.

Dodatkowo Panorama Społeczna umożliwia zmiany na poziomie submodalności, czyli modyfikację sposobu postrzegania obrazu, dźwięku lub odczuć, niezależnie od ingerencji w treść obrazu.

Koncepcja obejmuje całą gamę prostych technik interwencyjnych, oraz bardzo zaawansowane, wieloetapowe narzędzia zmiany.

Dla sprawnego coacha model ten może stać się niezwykle skutecznym narzędziem pracy z klientem.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top