skip to Main Content

Opłaty za sesje

Podobnie jak w każdej działalności usługowej tak i w Coachingu istnieją różne formy wnoszenia opłat za pracę coacha.

  1. Płatność z góry. W takiej sytuacji Coach umawia się z klientem na konkretną ilość sesji i wnosi całość opłaty przed rozpoczęciem procesu. Taka forma rozliczania występuje bardzo rzadko.
  2. Płatność po sesji. W zależności jak skonstruowana jest Umowa klient płaci po jednej, dwóch lub po trzech sesjach. W takiej sytuacji  opłaty wnoszone są tylko za sesje które się odbyły.
  3. Succes fee, czyli płatność, lub jej część uzależniona od efektów osiągniętych przez klienta w czasie całego procesu. To również niezmiernie rzadka forma wynagradzania pracy coacha z powodu dużej odpowiedzialności klienta za osiągnięte rezultaty w czasie pracy z coachem.

Niektórzy coachowie ustalają stawkę za godzinę pracy, a inni za całą sesję.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top