skip to Main Content

Niewykonywanie zadań rozwojowych przez coachee

Ponieważ założenie jest takie, iż klient przystępując do procesu Coachingu ma dużą motywację do zmiany i osiągnięcia celów niewykonywanie zadań jest sytuacją niejednoznaczną. Taką sytuację warto rozpatrzyć w dwóch aspektach:

Jednorazowe niewykonanie zadania – w takiej sytuacji Coach prowadzi proces tak, aby klient mógł także z tej sytuacji nauczyć się czegoś ważnego dla siebie.

Powtarzające się niewykonywanie zadań – jest to sytuacja dużo bardziej skomplikowana. Klienci zazwyczaj mają dobre wytłumaczenie z jakiego powodu nie wykonali zadania, zazwyczaj jest to brak czasu. Nie w tłumaczeniu jednak tkwi istota sprawy, ponieważ mogło by to oznaczać, że klient osiąga Cele bardziej dla coacha, a to przecież nie jest prawdą. Przyczyny notorycznego niewykonywania zadań mogą być związane z wewnętrznym oporem przed zmianą. Klient jako zintegrowany system stawia sam sobie opór, ponieważ często to co nowe, nawet pod wieloma względami lepsze jest jednak nieznane. Dlatego mogą pojawić się nieświadome obawy. Warto, aby coach pozwolił klientowi na ich pokonanie. Druga grupą powodów może być jednak mała motywacja do zmiany. W takiej sytuacji warto aby coach otwarcie porozmawiał z klientem na temat atrakcyjności celów, a w skrajnych przypadkach nawet na temat sensowności kontynuacji procesu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top