skip to Main Content

Kierunek zmiany w coachingu

Zmiana indywidualna (wewnętrzna) w Coachingu jest podstawą i początkiem zmian w otoczeniu Coachee , o ile taki cel sobie stawia. Taki jest naturalny kierunek, czyli najpierw klient szuka obszarów wpływu w sobie, dokonuje tam modyfikacji, aby w ten sposób pośrednio wpływać na swoje otoczenie. Zmiana kierunku, czyli bezpośrednie zmiany w otoczeniu są także możliwe, tym niemniej za bardziej Wartościowe możemy uznać, pierwsze z wymienionych, ponieważ zazwyczaj związane są także z rozwojem coachee. Są one zgodne z rozwojowym duchem coachingu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top