skip to Main Content

Kalibracja

Jest to odczytywanie reakcji klienta, głównie na poziomie Stanów emocjonalnych. Termin w kontekście ludzkich zachowań wykorzystywany jest najczęściej w NLP. Po skalibrowaniu danej reakcji u Coachee łatwiej jest ja rozpoznać w czasie kolejnych sesji. Z punktu widzenia coacha, jest to także użyteczny sposób rozpoznawania mocy interwencji lub pytania. Dodatkowo, dzięki odczytywaniu konkretnych reakcji klienta  skuteczniej pracuje się na poziomie stanów emocjonalnych, ponieważ łatwiej jest je rozpoznać, zmienić lub jeżeli jest to potrzebne wzmocnić.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top