skip to Main Content

Koło życia

Najpopularniejsze narzędzie wykorzystywane w Coachingu.

Jest to koło z naniesionymi ośmioma obszarami funkcjonowania człowieka. Klient przeprowadza analizę swojej obecnej sytuacji odnosząc się do poziomu zadowolenia z każdego z obszarów nadając mu wartość 0-100%.

Założeniem, które jest niezwykle użyteczne podczas pracy z kołem życia jest to, że człowiek funkcjonuje jako system. W związku z tym wyodrębnione obszary wpływają na siebie nawzajem.

Obszary w kole życia – mogą nosić różne nazwy, choć najczęściej służą do opisu tych samych obszarów:

Otoczenie materialne

  1. Zdrowie
  2. Kariera
  3. Rozwój osobisty
  4. Relacje
  5. Rodzina
  6. Pieniądze
  7. Zabawa i rekreacja

Najważniejsze oczywiście nie jest to, ile procent klient wypełni w poszczególnych obszarach, ale jakie ma refleksje i wnioski po spojrzeniu na swoje życie z takiej perspektywy.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top