skip to Main Content

Dialog wewnętrzny

Element Struktury procesu myślenia, pełniący istotną rolę w procesie zmiany. Jakość sposobu myślenia Coachee, w tym dialog wewnętrzny jest składową sposobu interpretowania rzeczywistości, bezpośrednio wpływającym na Stan emocjonalny, podejmowane decyzje i sposób działania. W sytuacji kiedy dialog wewnętrzny klienta pełni rolę zachowawczą, czy ograniczającą realizację celu, rolą coacha jest takie pokierowanie procesem, aby klient uświadomił sobie funkcję swojego dialogu i dokonał koniecznych zmian.

Proces zmiany zazwyczaj przebiega w sposób zgodny z traktowaniem klienta jako systemu i dbałością o ekologię (konsekwencje dla systemu). Dlatego zmiana nie jest dokonywana poprzez eliminację nieużytecznego dialogu, ale w pierwszym kroku klient odkrywa jego pozytywną intencję. Dopiero po jej ujawieniu i zaspokojeniu, zmiana jest możliwa w sposób harmonijny.

Dialog wewnętrzny również może pełnić funkcję wspierającą, wtedy praca z coachem może polegać na wzmacnianiu tego mechanizmu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top