skip to Main Content

Dialog z głosem

Metoda pracy traktująca osobowość jako zbiór oddzielnych części, które mogą kierować naszym działaniem bazując na własnych potrzebach, obawach itd. Autorami koncepcji są  Dr Hal Stone i  Dr Sidra Stone.  Jest to całościowa i zintegrowana metoda terapeutyczna, jednak w Coachingu istnieje możliwość wykorzystywania fragmentów  tego podejścia, jeśli Coach posiada niezbędne kompetencje do jej użycia i  uzna, że będzie ona użyteczna dla klienta.

Pracując z klientem, coach za pomocą pytań pozwala odkryć i nazwać kolejne części osobowości  oraz zobaczyć jaką pełnią funkcję w całym systemie, oraz tak pokierować procesem, aby klient mógł doprowadzić do sytuacji, kiedy jego wewnętrzne części będą Stanowiły „zgrany zespół” i bardziej wzajemnie rozumiały własne dążenia.

Dialog z  głosem pozwala klientowi na większą świadomość swojego wnętrza, oraz na dokonywanie świadomych przemyślanych wyborów  (bardziej niż kierowanie się nieświadomymi impulsami). Jest także niezwykle skuteczną metodą pracy z konfliktem wewnętrznym.

Kiedy w czasie sesji wykorzystywana jest podejście dialogu z głosem, klient kieruje całą uwagę do wewnątrz ucząc się komunikować z samym sobą. Uczy także podejścia systemowego oraz wpływa na swoje poczucie Wartości i wewnętrzną Spójność.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top