skip to Main Content

Czwarta pozycja percepcyjna

Patrz; Pozycje percepcyjne

Jedna z możliwych opcji spojrzenia na sytuację przez Coachee. Jest to spojrzenie z perspektywy większej całości, czyli systemu. System definiowany jest przez samego klienta, może to być zarówno rodzina jak i zespół, a nawet cała firma. Wizualizacja sytuacji z tej perspektywy może być niezwykle Wartościowa, ponieważ pozwala na ogląd wszystkich elementów systemu, oraz ich wzajemnych relacji, sposobów komunikacji i różnego rodzaju połączeń.

Perspektywa systemu umożliwia doprecyzowanie, jak dana sytuacja, na przykład nieporozumienie w relacjach wpływa na pozostałe osoby lub grupy osób. Widać konsekwencje zachowań oraz pojawiają się nowe pomysły na zmiany.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top