skip to Main Content

Częstotliwości sesji

Odstępy czasowe miedzy sesjami ustala się każdorazowo z klientem, biorąc pod uwagę czas trwania całego procesu, rodzaj celu lub Wyzwania a także dyspozycyjność Coacha i samego klienta.

W zależności od indywidualnej praktyki (doświadczeń) oraz stosowanego podejścia metodologicznego coacha, możliwe są różne warianty. Najczęściej odstępy pomiędzy sesjami, to czas od dwóch do czterech tygodni, ale są też coachowie pracujący raz w tygodniu.

Odstępy dłuższe niż miesiąc wydają się mało użyteczne, ponieważ klient może stracić ciągłość procesu zmiany w całym cyklu sesji coachingowych. Najczęściej jest to zbyt długi czas ponieważ zaciera ją się w pamięci klienta wspomnienia i wrażenia z poprzednich sesji.

Zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu dla Coachee pomiędzy kolejnymi spotkaniami jest niezbędne do  wykonania zadań rozwojowych, na interpretację i przyswojenie przemyślnie i wglądów z sesji a także zmianę Nawyków uniemożliwiających osiągnięcie celu.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top