skip to Main Content

Czysty wgląd

Według Edgara Scheina  (Schein; 2009) wgląd zarówno w Coachingu, konsultingu i terapii możemy zdefiniować jako usuwanie niewiedzy. Dzięki zadawanym pytaniom zarówno Coach jak i klient uzyskują nowe informacje, które pozwalają na:

  1. Budowanie wspólnego statusu
  2. Okazanie zainteresowania emocjonalnego coacha
  3. Ujawnienie ważnych informacji pomagających w wyborze kolejnych kroków

Celem uzyskania czystego wglądu jest najczęściej próba zachęcenia do większej o Wartości i ujawnienia lub uświadomienia sobie większej ilości informacji, mechanizmów lub powiązań oraz lepsze zrozumienie klienta. Niezwykle ważne jest wniknięcie w świat klienta i dokładniejsze poznanie definicji używanych sformułowań. Jeżeli na przykład klient mówi, że jest „nadmiernie porywczy”, coach powinien dopytać co to tak naprawdę znaczy i jakie są przykłady takich zachowań.

Uzyskanie konkretnych przykładów pozwala zejść z dużego poziomu abstrakcji na poziom szczegółów, a dzięki temu pojawia się lepsze zrozumienie sytuacji Coachee . W konsekwencji uzyskania czystego wglądu klient najczęściej zaczyna myśleć w sposób diagnostyczny i szukać możliwych rozwiązań.

Patrz także: Rodzaje wglądów, Wgląd diagnostyczny, Pytania konfrontacyjne, Pytania zorientowane na proces.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top