skip to Main Content

Coaching poznawczo behawioralny

Takie podejście w Coachingu pojawiło się pod koniec XX wieku. Jest to kontynuacja koncepcji jednej z modalności psychoterapeutycznych, czyli terapii poznawczo behawioralnej (CBT). Metody stworzonej przez Aarona Becka (1976) znanej jako terapia poznawcza i Alberta Ellisa (1962) – terapia racjonalno – emocjonalna. Charakteryzując w kilku zdaniach CBT możemy powiedzieć, że dotyczy ona tego jak postrzegamy otaczający nas świat i samych siebie, oraz tego jak nasze zachowanie determinuje nasze myśli i emocje. Główną ideą jest zmiana sposobu myślenia – element poznawczy, co wpływa bezpośrednio na zmianę Zachowania – element behawioralny. Aby w konsekwencji doprowadzić to do poprawy samopoczucia. Zarówno terapia jak i coaching poznawczo behawioralny (CBC) głównie koncentrują się  na tym co dzieje się tu i teraz, bez odniesień do przeszłości. Unikając skupiania się na przyczynach, objawach itp., a koncentrując się na skutecznych rozwiązaniach lub  na poprawie Stanu emocjonalnego w chwili obecnej.

Główny mechanizm zmiany związany jest z uświadomienie sobie jak obecna sytuacja, rozumiana jako Problem , jakieś trudne doświadczenie lub wyzwanie przekłada się na myśli, odczucia fizyczne, emocje oraz na podejmowane działania. Źródła takiego podejścia możemy znaleźć u stoików, Marka Aureliusza i Epikteta, który jako pierwszy przedstawił koncepcję zgodnie z którą ludzi nie dręczą trudne sytuacje, tylko sposób w jaki je postrzegają.

Na czym zatem polega różnica pomiędzy CBT i CBC? Mamy tu wszelkie różnice jakie oddzielają coaching od terapii, a główne to, że psychoterapia jest prowadzona przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem do leczenia takich schorzeń jak na przykład: nerwice, depresje, fobie społeczne, zaburzenia odzywania, jak np bulimia i inne. Natomiast coachowie CBC wykorzystując wybrane metody CBT i ogólne podejście do człowieka wspierają klientów w obszarach dostępnych dla coachingu, czyli między innymi zwiększenie skuteczności działań (zarządzania) podejmowanie decyzji, lepsze radzenie sobie w relacjach interpersonalnych, Planowanie działań itp.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top