skip to Main Content

Coaching operacyjny

Jest to rodzaj pracy z drugą osobą popularny w dużych firmach. Polega on na tym, że, najczęściej przełożony, towarzyszy swojemu pracownikowi (np. przedstawiciel handlowy) podczas wizyt u klientów i prowadzi obserwację. Po wizycie udziela informacji zwrotnej Feedbacku) odnosząc się do Standardów sprzedaży (prawie każda firma posiada standard obowiązujący handlowców).  Na tej bazie wyznacza się Cele rozwojowe nad którymi pracownik pracuje do kolejnej wizyty, tak aby jego efektywność pracy ciągle rosła.

Taki rodzaj Coachingu stawia się najczęściej w opozycji do podejścia holistycznego, gdzie proces jest dużo bardziej skomplikowany a zmiany systemowe. Głównym powodem różnic jest poszerzenie zakresu zmiany, do pracy nad przyczynami zachowań, strategiami, Wartościami i Przekonaniami. Kiedy w coachingu operacyjnym pracujemy głównie nad modyfikacja zachowań.

Dodatkową różnicą jest dużo większa rola informacji zwrotnej w takim rodzaju coachingu niż w holistycznym. Można powiedzieć, że coaching operacyjny opiera się na obiektywnej i neutralnej informacji zwrotnej.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top