skip to Main Content

Zasoby wewnętrzne

Jest to wszystko co klient w czasie Coachingu może wykorzystać do realizacji celu lub dokonania zmiany. Najczęściej w coachingu odwołuje się do zasobów wewnętrznych (a nie do zewnętrznych). Są to na przykład :  dostępna wiedza, możliwe do wykorz Stania Umiejętności,  sprawdzone Strategie działania, kluczowe Wartości czy też wspierające Przekonania samego Coachee . Kluczowe jest to, aby klient mógł mieć nieograniczony dostęp do swoich zasobów. A to jest możliwe tylko w przypadku zasobów wewnętrznych.

W coachingu przyjmuje się założenie, że każdy Coachee ma dostęp do niemalże wszystkich własnych zasobów wewnętrznych. Kwestią jest tylko znaleźnie ścieżki dostępu  czyli sposobów dotarcia do nich. Jeżeli na przykład klient w przeszłości zachowywał się w sposób stanowczy, a teraz potrzebuje takiego sposobu Zachowania  (zasobu), to jest możliwy powrót do tego sposobu  postępowania. Nie dzieje się tak oczywiście w 100% przypadków, ale przy odpowiednim poprowadzeniu jest to możliwe i często wykorzystywane  w  procesie coachingu.

Bywa tak, że klient może mieć dostęp do danego zasobu, ale w zbyt małym natężeniu (np. pewność siebie), wtedy rolą coacha jest takie pokierowanie procesem, żeby klient mógł wzmocnić ten sposób działania do poziomu pożądanego podczas realizacji celów procesowych.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top