skip to Main Content

Zasobny stan coacha

Przystępując do sesji Coachingowej Coach powinien mieć dostęp do swoich zasobów, tak aby jak najskuteczniej przeprowadzić sesję. Dlatego wielu coachów przed spotkaniem z klientem stosuje różnego rodzaju techniki pozwalające na wyciszenie umysłu i zostawienie własnych trosk i swojego życia prywatnego poza salą, w której odbywa się coaching.

Myślenie o prywatnym życiu i swoich kłopotach przez coacha może osłabić efektywność jego interwencji z powodu mniejszej koncentracji, czy mniejszych zdolności analitycznych. W czasie trwania spotkania z klientem coach przeznacza 100% uwagi i skupienia samemu klientowi.

Jeżeli z różnych powodów niemożliwe jest całkowite skupienie się na sprawach klienta i samym procesie, warto aby coach z odpowiednim wyprzedzeniem przeniósł sesję na inny termin.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top