skip to Main Content

Zakończenie procesu coachingu

Kiedy cały proces dobiega końca i odbywa się ostatnia sesja następuje weryfikacja efektów współpracy Coacha i klienta. W zależności o poziomu realizacji celu ostatnia sesja może zostać poświęcona wyłącznie na pod Umowanie, lub też częściowo na kontynuację procesu a częściowo na zrobienie bilansu. Coach odwołuje się do celów, które klient sformułował na cały cykl spotkań oraz co ważne behawioralnych kryteriów ich realizacji. Weryfikacji powinny zostać poddane wszystkie Cele. Dodatkowo klient może opowiedzieć o swoich wrażeniach z całego procesu, co ważnego zadziało się dla niego oprócz, albo obok realizacji celów. Jak zmieniło się jego postrzegania rzeczywistości, siebie, przyszłości. W jaki sposób może wykorzystać to czego doświadczył, nauczył się w czasie trwania sesji w przyszłości. Warto, aby padło pytanie o wrażenia ze współpracy z coachem. Jeżeli wstępna Umowa zakładała jakieś formalne narzędzia pomiaru, to jest czas na ich zastosowanie lub omówienie, jeżeli klient dysponuje wynikami.

Patrz też: Ewaluacja efektów coachingu

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top