skip to Main Content

Zadanie wzmacniające objaw

Jest to rodzaj Zadania rozwojowego polegające na wzmacnianiu schematu na którym klient opiera swój sposób myślenia i działania. Wykonanie takiego zadania pozwala klientowi dostrzeżenie zasad według którego do tej pory działał. A to z kolei, daje możliwość większego wpływu i kontroli nad sposobem działania. Prowadzi to często do eliminacji niepożądanych zachowań.

Zadanie wzmacniające objaw kanalizuje niepożądane Zachowania i Nawyki pozwalając na poradzenie sobie  z nimi. Wykonanie takiego działania może w pierwszej fazie wywołać opór u klienta, natomiast efekt często jest zaskakujący.

Schemat konstruowania takiego zadania polega na wyolbrzymianiu objawów, wydłużaniu czasu i intensyfikacji tego czego klient nie akceptuje w swoim zachowaniu.

Przykładami zadań wzmacniających objaw są:

  • Kiedy klient denerwuje się przed spotkaniem powinien zwiększyć poziom emocji
  • Kiedy klient koncentruje się na negatywach, ma to robić tylko w ciągu 15 wyznaczonych minut dziennie

W związku z tym, że w konstruowaniu tego typu zadań wymagania jest duża precyzja i ostrożność rekomendowane są one raczej dla Coachów o większym stopniu zaawansowania.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top