skip to Main Content

Wybór klienta

Podobnie jak klient ,coach ma również prawo wyboru osoby z która pracuje. Coachowie dość rzadko odmawiają współpracy ponieważ   mają dość wysokie Umiejętności komunikacyjne i dużą elastyczność w zachowaniu, w związku z tym jest im łatwiej dopasować się do danego Coachee . Drugim powodem jest fakt iż  usługi coachingowe na świecie rządzą się prawami rynku.

Przyczyny dla których Coach może odmówić współpracy koncentrują się wokół kilku obszarów.:

Pierwszy z nich to odmiennych Wartości. Różnice w takich przypadkach są tak duże, że przewidywania coacha co do skutecznej współpracy są niewielkie.

Drugim obszarem są Cele. Szczególnie, kiedy są nierealistyczne, a klient nie jest skłonny do ich weryfikacji  lub  kiedy naruszają Wartości coacha.

Kolejnym ważnym powodem może być nieakceptowanie ogólnie przyjętych norm Zachowania przez coachee. Szczególnie w obszarach, które związane są z kodeksem etyki coachingu. Dobrym przykładem jest czynienie dwuznacznych propozycji dotyczących kontekstu seksualnego.

Innym powodem może być brak poczucia dopasowania na poziomie charakteru, temperamentu, komunikacji itp.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top