skip to Main Content

Wsparcie między sesjami

Coaching, szczególnie holistyczny jest rozłożonym w czasie procesem. Dlatego możliwe jest wspieranie klienta w czasie i pomiędzy sesjami. Oprócz zadań, które ma do wykonania klient może potrzebować jeszcze różnego rodzaju pomocy. Nie jest to praktyka bardzo popularna, ponieważ założeniem Coachingu jest to, żeby Coachee był jak najbardziej samodzielny. W związku z tym, jeżeli zaistnieje tak potrzeba i będzie to użyteczne dla procesu zmiany i uczenia się klienta możliwe jest udzielanie wsparcia pomiędzy sesjami. Istotne jest, aby ta pomoc miała pewne Ramy i przebiegała w pewnym sensie, w kontrolowany sposób. To znaczy w taki, w jaki została zakontraktowana na początku procesu. Chodzi o uniknięcie zagrożenia prowadzenia klienta krok po kroku przez coacha i unikanie poprzez to samodzielnych działań i decyzji.

Najczęściej takie wsparcie przyjmuje kształt konsultacji telefonicznych, skypowych lub mailowych z coachem pomiędzy sesjami. Możliwe jest także dosyłanie dodatkowych materiałów. Dobrze żeby klient czuł, że Coach go wspiera, ale równocześnie, żeby miał poczucie swobody. Możliwym, na szczęście niezbyt częstym, bardzo niekorzystnym scenariuszem może być jakiś rodzaj uzależnienia klienta od coacha, dlatego warto, aby Coachee nie wykraczał poza Ramy ustalone na początku spotkań. Określonych na początku granic procesu pilnuje coach.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top