skip to Main Content

Work life balance

Zachowanie równowagi i harmonijny rozwój we wszystkich obszarach życia jest dla wielu osób Celem nadrzędnym. Często decydującym o poczuciu szczęścia i spełnienia. Wiele osób ma za sobą okres pogoni za karierą, Stanowiskami, władzą i pieniędzmi, ale przychodzi taki moment, kiedy orientują się, że ta pogoń jest bez celu, ponieważ, często towarzyszy jej brak czasu na szeroko rozumiane życie prywatne. Niekiedy jest to niestety związane z wypaleniem zawodowym, czyli “zespołem wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób” (Definicja Christiny Maslach). Gdzie wyczerpanie emocjonalne najczęściej przejawia się brakiem motywacji do pracy, pesymizmem, pewnym napięciem psychofizycznym, drażliwością, ale również zmianami somatycznymi. Natomiast depersonalizacja jest  związana z obojętnością się wobec Problem ów klienta, podwładnych, współpracowników. Jej formy uzależnione są oczywiście, od rodzaju aktywności zawodowej danej osoby (różnice między pracą menadżera, czy nauczyciela). Trzeci czynnik, to obniżone poczucie dokonań osobistych, czyli tendencja do widzenia swojej pracy z w jednoznacznie negatywnym świetle. Odczuwana jako niezadowoleniem z osiągnięć w pracy w ogóle i przeświadczeniem o własnym braku kompetencji.

Odpowiedzialny Coach wykazuje dużą dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i pracą swojego klienta. Za jego aprobatą i z czynnym udziałem oczywiście. Dbałość o tę równowagę wyraża się zarówno w pamiętaniu, że klient to system, czyli, że każda decyzja lub działanie będzie miało swoje konsekwencje, którym warto się przyjrzeć. Czyli takim pokierowaniem procesem, żeby Coachee miał pełną ich świadomość zanim przystąpi do działania.  Także w stosowaniu pewnych narzędzi, pokazujących życie jako całość (doskonałym przykładem jest Koło życia).

Niezależnie od tego, work life balance jest także tematem do pracy podczas sesji coachingowych, szczególnie kiedy klient zaczyna dostrzegać u siebie pierwsze symptomy wypalenia zawodowego.

Newsletter

Kontakt

Tel: 881 63 00 63

Email:redakcja@encyklopediacoachingu.pl

Back To Top